Servicii


Serviciile de consultanță în domeniul securității cibernetice

Asigurarea consultanței de specialitate, proiectarea, implementarea, testarea și utilizarea de servicii de securitate cibernetică sunt pașii de nelipsit într-o societate care își desfășoară activitatea în mediul on-line

Inspecții și investigații

Evaluarea riscurilor de securitate prin inspecții și investigații on-line, on-site sunt un pas important în crearea unei imagini reale privind nevoile de securizare

Avertizări

Conștientizarea și instruirea personalului, inclusiv din zona operațională, precum și middle și top level management

Configurări

Proiectarea și implementarea unor ghiduri și politici de securitate, adaptarea acestora la specificul business-ului

Pachete de securitate

Utilizarea de componente hardware și software pentru asigurarea cerințelor minime de securitate cibernetică

Managementul vulnerabilităților

Reducerea vulnerabilităților sau minimizarea impactului acestora asupra business-ului

Măsuri de securitate

Apărarea în adâncime, măsuri de protecție fizică și în mediul electronic, pertinente, oportune, necesare și suficiente

Digital Security and data protection. Conceptual illustration with advanced technology digital display.

Un audit de securitate cibernetică vă oferă imaginea de ansamblu referitoare la reziliența infrastructurii care susține sau care vă face business-ul.

Oferim servicii calificate de audit de securitate cibernetică finalizate cu raport de audit de securitate.

 • Chestionar de securitate
 • Testarea vulnerabilităților
 • Identificarea breșelor
 • Asigurarea conformității
 • Planuri, proceduri
 • Politici de securitate
 • Securitatea personalului
 • Securitate fizică
 • Securitatea datelor
 • Securitatea aplicațiilor
 • Securitatea rețelelor
58

Proiectăm, dezvoltăm, testăm și implementăm

În baza cerințelor beneficiarilor, dezvoltăm soluții de la zero cu aplicabilitate în diverse domenii, cum ar fi: comunicații, smart city, http/3.

Suntem pregătiți pentru realizarea unor aplicații proprietar, de tipul: call center, e-mail, sisteme de gestiune, proxy server, modul de autentificare.